Fara í efni

Stúdentsnám

Tónlistarsérhæfingin er þriggja ára nám til stúdentsprófs og er sérstaklega ætlað nemendum sem hyggjast gera tónlist að sínu aðalstarfi.  Sérhæfingin bíður upp á þrjár námsleiðir, klassíska tónlist, rytmíska tónlist og skapandi tónlist, en nemendur hafa möguleika á að móta tónlistarnámið að sínu áhugasviði.

 

Námsfyrirkomulag og markmið.

Nemendur á klassísku og rytmísku námsleiðunum hafa hljóðfæraleik eða söng sem aðalfag og nemendur á námsleiðinni skapandi tónlist hafa tónlistarverkefni sem aðalfag ásamt hljóðfæraleik/söng, hljóðlist eða hljóðupptökutækni.  Námið leggur ríka áherslu á skapandi og verklegan þátt tónlistar í kjarna og telur aðalfagið samtals 48 einingar. Auk aðalfags stunda nemendur samspil eða samsöng og koma fram á fjölmörgum nemendatónleikum á vetri hverjum. Nemendur læra jafnframt tónfræðigreinar og sögu tónlistar Íslands, Evrópu og heimsins alls.Stúdentsbrautin gefur nemendum góðan undirbúning fyrir inntökupróf í tónlistarháskóla, þekkingu og reynslu í tónlistarflutningi, tónsköpun og hljóðvinnslu og undirbýr þá fyrir að taka virkan þátt í tónlistarlífi samfélagsins á fjölbreyttan máta.

Inntökuskilyrði 

Nemendur sem vilja læra samkvæmt rytmísku eða klassísku námsleiðinni þurfa að vera vel á veg komnir með að ljúka miðprófi í tónlist. Nemendur sem vilja læra samkvæmt námsleiðinni skapandi tónlist þurfa að hafa haldgóða reynslu í hljóðfæraleik, söng, hljóðversvinnu eða tónsköpun og geta sýnt fram á og skilgreint markmið með náminu. Jafnframt fer fram inntökupróf eða inntökuviðtal þar sem lagt er mat á hæfni umsækjanda og markmið nemenda með náminu kannað. Ef fleiri sækja um en hægt er að innrita áskilur tónlistarskólinn sér rétt til að velja þá nemendur sem hann telur hafa bestan undirbúning.

Námsmat og námsframvinda 

Í skólanum er lögð áhersla á símat og fjölbreyttar aðferðir við námsmat, allt eftir því hvað hentar hverjum áfanga best. Námsmat er tilgreint í áfangalýsingu og kennsluáætlun hvers áfanga.  Nemendur þurfa að athuga vel á hvaða þrepum áfangarnir eru sem þeir velja og að þeir hafi lokið þeim áföngum sem nefndir eru undir liðnum „Forkröfur“.

 

Framhaldsskólinn á Laugum

Kjörsviðsbraut. Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs á kjörsviðsbraut í Framhaldsskólanum á Laugum er 200 einingar. Hér má sjá skipulag núverandi kjövalsbrautar en hún er í endurskoðun. Stefnt er að því að nemendur geti lokið öllum kjarnaeiningum við Fjölbrautarskólann á tveimur árum.

Nemendur á kjörsviðsbraut við Framhaldsskólann á Laugum taka 91 einingu við framhaldsskólann. Til að ljúka stúdentsprófi á námsleiðum Tónlistarskólans á Akureyri þarf að ljúka eftirfarandi til viðbótar:

 • Skapandi tónlist (ST): Nemendur taka 54 einingar í kjarna ST en nemendur þurfa að ljúka 36 einingum til viðbótar í TA (samtals 90 einingar). Þá eru 19 einingar sem nemendur hafa í frjálsu vali.

 • Klassísk tónlist (KT): Nemendur taka 94 einingar í kjarna í KT. Þá eru 15 einingar sem nemendur hafa í frjálsu vali.

 • Rytmísk tónlist (RT): Nemendur taka 96 einingar í kjarna í RT. Þá eru 13 einingar sem nemendur hafa í frjálsu vali.

Nánari upplýsingar veita Una Björg Hjartardóttir, aðstoðarskólastjóri TA, unabjorg@tonak.is, og Hallur Birkir Reynisson, áfangastjóri, hallur@laugar.is

Menntaskólinn á Akureyri


Kjörnámsbraut með tónlistarsérhæfingu.
Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs á kjörnámsbraut MA með tónlistarsérhæfingu er 200 einingar, þar af eru 86 einingar í kjarna í Menntaskólanum á Akureyri. Hér má sjá skipulag kjörnámsbrautar MA.

Í Tónlistarskólanum á Akureyri eru:

 • 54 einingar í kjarna í námsleiðinni Skapandi tónlist, en nemendur þurfa að minnsta kosti að ljúka 36 einingum til viðbótar í TA. Þá eru 24 einingar eftir sem nemendur geta tekið hvort heldur sem er í TA eða MA.

 • 94 einingar í kjarna í námsleiðinni Klassísk tónlist. Þá eru 20 einingar eftir sem nemendur geta tekið hvort heldur sem er í TA eða MA.

 • 96 einingar í kjarna í námsleiðinni Rytmísk tónlist. Þá eru 18 einingar eftir sem nemendur geta tekið hvort heldur sem er í TA eða MA.

Nánari upplýsingar veita Una Björg Hjartardóttir, aðstoðarskólastjóri TA unabjorg@tonak.is og Alma Oddgeirsdóttir, brautarstjóri MA, alma@ma.is

Menntaskólinn á Tröllaskaga

Kjörnámsbraut.

Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs á kjörnámsbraut MTR er 200 einingar, þar af eru 86 einingar í kjarna í MTR. Hér má sjá skipulag kjörnámsbrautar MTR.

 

Í Tónlistarskólanum á Akureyri eru:

 • 54 einingar í kjarna í námsleiðinni Skapandi tónlist en nemendur þurfa að minnsta kosti að ljúka 36 einingum til viðbótar í TA (samtals 90 einingar). Þá eru 24 einingar sem nemendur hafa í frjálsu vali.

 • 94 einingar í kjarna í námsleiðinni Klassísk tónlist. Þá eru 20 einingar sem nemendur hafa í frjálsu vali.

 • 96 einingar í kjarna í námsleiðinni Rytmísk tónlist. Þá eru 18 einingar sem nemendur hafa í frjálsu vali.

Nánari upplýsingar veita Una Björg Hjartardóttir, aðstoðarskólastjóri TA, unabjorg@tonak.is, og Jóna Vilhelmína Héðinsdóttir, aðstoðarskólameistari, villa@mtr.is

Verkmenntaskólinn á Akureyri


Fjölgreinabraut.
Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs á fjölgreinabraut með tónlistaráherslu í VMA er 200 einingar, þar af eru í 102 einingar í kjarna í VMA. Hér má sjá skipulag fjölgreinabrautar VMA á namskra.is.

Í Tónlistarskólanum á Akureyri eru:

 • 54 einingar í kjarna í námsleiðinni Skapandi tónlist, en nemendur þurfa að minnsta kosti að ljúka 36 einingum til viðbótar í TA (samtals 90 einingar). Þá eru 8 einingar sem nemendur hafa í frjálsu vali.

 • 94 einingar í kjarna í námsleiðinni Klassísk tónlist. Þá eru 4 einingar sem nemendur hafa í frjálsu vali.

 • 96 einingar í kjarna í námsleiðinni Rytmísk tónlist. Þá eru 2 einingar sem nemendur hafa í frjálsu vali.

Nánari upplýsingar veita Una Björg Hjartardóttir, aðstoðarskólastjóri TA, unabjorg@tonak.is og Ómar Kristinsson, sviðsstjóri í VMA, omar@vma.is