Stefna skólans

Tónlistarskólinn á Akureyri er stærsti skóli sinnar tegundar á norðurlandi.  Auk þess að þjónusta byrjendur með kjarngóðum undirbúningi undir frekara nám er ein af megin stoðum í stefnu skólans að bjóða möguleika á að stunda tónlistarnám á efri stigum með allri þeirri þjónustu sem því fylgir. Skólinn býður upp á öflugt hljómsveitastarfi og fjölbreytt bóklegt nám sem er með því besta sem gerist á landinu.

Skólinn hvetur kennara sína til að taka virkan þátt í tónleikahaldi og menningarviðburðum á norðurlandi og reynir að búa þeim starfsumhverfi sem auðveldar þeim að stunda list sína innan veggja skólans.  Skólinn starfar í nánu samstarfi við flestar menningarstofnanir bæjarins og er einnig í samstarfi við Tónlistarskóla Eyjafjarðar og Dalvíkur.

Eftirfarandi er úr reglugerð fyrir tónlistarskólann á Akureyri :

Tónlistarskólinn á Akureyri stefnir að því að hér á Akureyri verði mikil almenn þekking og áhugi á tónlist. Og..

 • Að skólinn skili frá sér áhugasömum og metnaðarfullum tónlistariðkendum sem auðgi og bæti bæjarlífið.
 • Að skólinn veiti góðan undirbúning fyrir háskólanám í tónlist.
 • Að lögð verði mikil áhersla á íslenska tónlist í starfi skólans.
 • Skólinn stefnir að því að mæta þörfum nemenda miðað við getu.

   

Skólinn stefnir að því að vera með fjölbreytt námsframboð og vera í fararbroddi tónlistarskóla hvað varðar kennsluhætti, námsárangur, aðbúnað, líðan og þróunarstarf.

Leið til að ná þessari sýn er:

 • Að annast kennslu í hljóðfæraleik og söng ásamt kennslu í öðrum tónlistargreinum, sem gert er ráð fyrir í námsskrám tónlistarskólanna.
 • Að búa nemendum fjölbreytt skilyrði til að þroska tónlistarhæfileika sína og sköpunargáfu.
 • Að leggja áherslu á félagslegt gildi tónlistariðkunar með þátttöku nemenda í samleik, kór- og hljómsveitarstarfi
 • Að búa nemendur undir framhaldsnám í tónlist.
 • Að gera fullorðnum kleift að auðga tómstundir sínar með tónlistariðkun.
 • Að styðja kennara skólans til tónleikahalds.