Stúdentsbraut

Kjörnámsbraut með sérhæfingu í tónlist.

Tónlistarsérhæfingin er þriggja ára nám til stúdentsprófs, sérstaklega ætlað nemendum sem hyggjast stunda tónlist að aðalstarfi. Sérhæfingin bíður upp á þrjár námsleiðir, klassíska tónlist, rytmíska tónlist og skapandi tónlist, en nemendur hafa möguleika á að móta tónlistarnámið að sínu áhugasviði.

Nemendur á klassísku og rytmísku námsleiðunum hafa hljóðfæraleik eða söng sem aðalfag og nemendur á námsleiðinni skapandi tónlist hafa tónlistarverkefni sem aðalfag ásamt hljóðfæraleik/söng, tónsköpun eða hljóðlist. Tónlistarsérhæfingin leggur ríka áherslu á skapandi og verklegan þátt tónlistar í kjarna og telur aðalfagið samtals 48 einingar. Auk aðalfags stunda nemendur samspil eða samsöng og koma fram á fjölmörgum nemendatónleikum á vetri hverjum. Nemendur læra jafnframt tónfræðigreinar og sögu tónlistar Íslands, Evrópu og heimsins alls.

Stúdentspróf með sérhæfingu í tónlist gefur nemendum góðan undirbúning fyrir inntökupróf í tónlistarháskóla, þekkingu og reynslu í tónlistarflutningi, tónsköpun og hljóðvinnslu og undirbýr þá fyrir að taka virkan þátt í tónlistarlífi samfélagsins á fjölbreyttan máta.

Inntökuskilyrði: Nemendur sem vilja læra samkvæmt rytmísku eða klassísku námsleiðinni þurfa að vera vel á veg komnir með að ljúka miðprófi í tónlist. Nemendur sem vilja læra samkvæmt námsleiðinni skapandi tónlist þurfa að hafa haldgóða reynslu í hljóðfæraleik, söng, hljóðversvinnu eða tónsköpun og geta sýnt fram á og skilgreint markmið með náminu. Jafnframt fer fram inntökupróf eða inntökuviðtal þar sem lagt er mat á hæfni umsækjanda og markmið nemenda með náminu kannað. Ef fleiri sækja um en hægt er að innrita áskilur tónlistarskólinn sér rétt til að velja þá nemendur sem hann telur hafa bestan undirbúning.

Námsmat og námsframvinda: Í skólanum er lögð áhersla á símat og fjölbreyttar aðferðir við námsmat, allt eftir því hvað hentar hverjum áfanga best. Námsmat er tilgreint í áfangalýsingu og kennsluáætlun hvers áfanga. 

Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs á Kjörnámsbraut með tónlistarsérhæfingu er 200 einingar, þar af eru í 86 einingar í kjarna í Menntaskólanum á Akureyri. Í Tónlistarskólanum á Akureyri eru

  • 54 einingar í kjarna í námsleiðinni Skapandi tónlist, en nemendur þurfa að minnsta kosti að ljúka 36 einingum til viðbótar í TA. Þá eru 24 einingar eftir sem nemendur geta tekið hvort heldur sem er í TA eða MA.

  • 94 einingar í kjarna í námsleiðinni Klassísk tónlist. Þá eru 20 einingar eftir sem nemendur geta tekið hvort heldur sem er í TA eða MA.

  • 96 einingar í kjarna í námsleiðinni Rytmísk tónlist. Þá eru 18 einingar eftir sem nemendur geta tekið hvort heldur sem er í TA eða MA.

Nemendur þurfa að athuga vel á hvaða þrepum áfangarnir eru sem þeir velja og að þeir hafi lokið þeim áföngum sem nefndir eru undir liðnum „Forkröfur“.

Nánari upplýsingar um áfanga í boði hjá TA veitir Guðrún Ingimundardóttir, aðstoðarskólastjóri TA og brautarstjórar MA.