Umsóknaferli

 

Verklagsreglur vegna umsóknaferlisins eru sem hér segir:

Tekið er við nýjum umsóknum fyrir næsta skólaár á hverju vori til og með 1. maí.

Að umsóknarfresti loknum er unnið úr umsóknum og nemendaplássum úthlutað fyrir næsta vetur. Allir nemendur verða að endurnýja umsóknir sínar innan auglýsts umsóknarfrests ef þeir vilja halda námsplássi frá fyrra ári. Nemendur sem eru á biðlista verða einnig að endurnýja umsókn sína árlega ef þeir vilja vera áfram á listanum.  Nemendur sem hafa verið lengi á biðlista eiga besta möguleika á því að fá inngöngu í skólann.

Eiga þeir forgang sem stundað hafa nám við skólann áður og eins getur verið tekið tillit til nemenda sem hafa stundað tónlistarnám annars staðar áður.  Reynt eftir fremsta megni að verða við óskum um námsvist nemenda með þroskaraskanir eða aðrar greiningar þar sem sýnt þykir að námið geti haft jákvæð áhrif á líðan eða þroska.  Umsækjendur eru hvattir til að taka slíkt fram í athugasemdadálki umsóknareyðublaðsins þar sem það getur aukið líkur á námsvist í einhverjum tilfellum.  

Að lokinni umsókn fá umsækjendur staðfestingu í tölvupósti sem þeir eru vinsamlegast beðnir um  að geyma þar til nemandi hefur fengið inngöngu í skólann.

Þegar ljóst er hverjir hafa fengið námsvist eru send út bréf til þeirra með upplýsingum um kennara.  Þeir sem ekki hljóta námsvist fá höfnunarbréf en lenda á biðlista.   Að lokinni nemendaúthlutun er opnað fyrir umsóknir á ný og lenda þeir nemendur sem þá sækja um á biðlistanum. Ef nemendapláss losna á haustin eru teknir inn nemendur af biðlistanum.  Það sama má segja um janúarmánuð þegar mögulegt er fyrir nemendur að ljúka námi skv. samningi.

Vegna niðurskurðar á framlögum sveitarfélagsins til skólans er ekki unnt að verða við öllum umsóknum um skólavist og getur bið eftir vinsælum hljóðfærum eins og fiðlu, píanó og gítar í sumum tilfellum verið allt að tvö ár.  

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér Viðskiptaskilmála Tónlistarskólans vel áður en umsókn er send.

Lögheimili utan Akureyrar

Nemendur sem vilja stunda grunn- eða miðnám í hljóðfæraleik* við Tónlistarskólann á Akureyri, en eru ekki með lögheimili á Akureyri þurfa að fá samþykki sveitarfélags síns um að greiða kennslukostnað TA. Þegar nemendur með lögheimili annars staðar en á Akureyri sækja um nám í TA þá sendir Tónlistarskólinn beiðni til viðkomandi sveitarfélags um að borga kennslukostnaðinn. Ef það fæst samþykkt þá er nemandinn tekinn inn í skólann. Sum sveitarfélög hafa sett sér ákveðnar reglur varðandi tónlistarnám nemenda utan síns sveitarfélags svo við ráðleggjum þeim sem vilja stunda tónlistnám vil TA að leita þangað eftir frekari upplýsingum.

*Ef nemandi er á framhaldsstigi í hljóðfæraleik eða mið- eða framhaldsstigi í söng, þá sér ríkið um að borga kennslukostnaðinn.

 

Sækja um